NULL

Apdovanotas nusipelnęs pedagogas Arvydas Kavaliauskas

Lizdeikos gimnazijos informacinių technologijų mokytojui metodininkui Arvydui Kavaliauskui gegužės 30 dieną įteiktas Radviliškio rajono savivaldybės ženklelis „Už nuopelnus švietimui“. Reikšmingą Radviliškio rajono savivaldybės apdovanojimą už aktyvią, rezultatyvią pedagoginę ir visuomeninę veiklą puoselėjant Radviliškio rajono švietimo įstaigų kultūrą pedagogui įteikė Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis.

Sveikinimo žodžius Arvydui Kavaliauskui tarė Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas, Lizdeikos gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė, o į apdovanojimo ceremoniją susirinkę kolegos Arvydą pasveikino gausiais plojimais.

Arvydas Kavaliauskas nuo 2016 metų dirba Lizdeikos gimnazijoje, tačiau savo pedagoginę patirtį dėstydamas informacinių technologijų dalyką bei fiziką įgijo dirbdamas kitose rajono mokyklose bei gimnazijose.

Jo dalykinę, metodinę, psichologinę kompetenciją liudija ne tik 38-eri pedagoginio darbo metai, bet ir 2006 metais įgyta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija ir puikūs darbai ugdant jauną žmogų, skleidžiant gerąją patirtį bei žymiai prisidedant prie gimnazijos skaitmeninės infrastruktūros kūrimo, inovatyvių informacinių komunikacinių technologijų diegimo gimnazijoje bei kuriant inovatyvią šiuolaikinę mokyklą, tinkančią įvairių poreikių mokiniams.

Mokytojas Arvydas yra daugelio gimnazijos renginių bendraautorius ir organizatorius – rūpinasi lietuviško žodžio likimu, pilietiškumo, patriotiškumo ugdymu bei vertybinių nuostatų formavimu.

Mokytojas yra atsakingas už gimnazijos veiklų ir ugdymo proceso viešinimą, administruoja gimnazijos žiniatinklį.

Mokytojo gebėjimas informacinių technologijų ugdymą integruoti į kitas ugdymo veiklas yra išskirtinis, jo pamokos – kūrybiškos ir efektyvios. Pedagogas ženkliai prisideda prie gimnazijos įvairių veiklų organizavimo ir įgyvendinimo, nes mokytojo pomėgis domėtis literatūra ir kultūra yra išskirtinis.

Jis nuolat tobulina pedagoginę ir metodinę kvalifikaciją, noriai dalijasi gerąja patirtimi, rengia kvalifikacijos programas. Pedagogo iniciatyva gimnazijos bendruomenė, perėjus į nuotolinį mokymą, pradėjo naudoti „Microsoft Teams“ mokymosi platformą, parengė programą ir organizavo mokymus bei konsultacijas gimnazijos pedagogams, kaip dirbti šioje platformoje. Nuo 2022 metų rugsėjo mokytojo iniciatyva gimnazijoje pradėtas dėstyti robotikos dalykas.

Aktyviai mokytojas Arvydas įsitraukęs į „Erasmus+“ projektus, kvalifikacijos tobulinimo veiklas. Jis nuolat tobulina savo pamokas, taikydamas naujus Europos švietimo institucijose išmoktus dalykus.

Pedagogas ne tik įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo veiklas gimnazijoje, bet dažnai ir lydi mokinių grupes į Europos švietimo institucijas, dalyvavo mokytojų mainų projekte su Indijos mokykla 2018 metais. Tais pačiais metais Lizdeikos gimnazija įgyvendino projektą „Lietuva dabar ir tuomet“, kuris skirtas lietuvių bendruomenės „Nemunas“ jaunimui Argentinoje. Argentinos lietuvių viešnagės metu mokytojas aktyviai dalyvavo inicijuojant ir organizuojant veiklas gimnazijos svečiams.

Mokytojas dalyvauja informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijose. Ši patirtis ir kitos kompetencijos padeda mokytojui sėkmingai parengti mokinius brandos egzaminui. Mokytojo parengti mokiniai puikiai laiko valstybinį informacinių technologijų brandos egzaminą bei dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Mokytojas Arvydas – šiuolaikinis mokytojas, kurį galima apibūdinti tokiais bruožais, kaip rūpinimasis savo mokiniais, nuolatinis domėjimasis savo mokomuoju dalyku, mokymo metodika. Pedagogas pasižymi išskirtiniu paslaugumu, tolerancija, atvirumu naujoms patirtims, jis puikiai bendradarbiauja su mokiniais bei mokytojais, yra kolegiškas, puikiai išmano dėstomą dalyką, jo kūrybiškumas atsiskleidžia informacinių technologijų pamokose. Mokytojas ugdo mokinių patriotiškumą, pilietiškumą ir moko savo ugdytinius vadovaudamasis bendražmogiškomis vertybėmis.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija ir nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

TAIP PAT SKAITYKITE