NULL

Šeimos dieną rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima

Aušra LAURINKIENĖ

Tarptautinę Šeimos dieną Radviliškio rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima –

Radviliškio miesto kultūros centre vykusioje „Šeimų šventėje“ už įvairiausius nuopelnus pagerbtos garsiausios ir pavyzdžiu kitiems laikomos Radviliškio rajono šeimos.

Labiausiai nusipelniusioms, darniausioms ir aktyviausioms šeimoms įteiktos Radviliškio rajono savivaldybės mero Dariaus Brazio padėkos. Susirinkusieji kartu šventė gyvenimą šeimoje, dalijosi patirtimi bei džiaugsmu. Nuobodžiauti neleido ir muzikuojančios Radviliškio rajono šeimos – nuo duetų iki nemažų ansamblių.

Šeimos vienybė – labai reikšminga

Radviliškio rajono mero pavaduotojo Kazimiero Augulio įsitikinimu, tokia šventė – tai mažiausia, ką galima padaryti dėl šeimos vertybes puoselėjančių žmonių. Valdžios atstovas pasakojo pats augęs didelėje šeimoje, todėl kaip niekas kitas žino, kokia reikšminga yra jos vienybė.

„Aš buvau septintas vaikas dešimties vaikų šeimoje. Tėtis anksti mirė, tad mama mus mokė, kad viską galima pasiekti per darbą su meile. Stebėdamas šventę galiu džiaugtis, kad tose šeimose, kurios čia dalyvauja, yra tiek daug meilės ir šilumos. Manau, kad tokiose šeimose augantys vaikai – mūsų ateitis ir Lietuva niekada neišnyks. Vaikai, matydami tokį pavyzdį, niekada nenorės išvykti. Jei jie bus prie tėvų – Lietuva klestės“, – „Radviliškio naujienoms“ sakė K. Augulis.

Danutės ir Petro Baltrušaičių šeima

Mero padėka už supratingumą, iniciatyvas, aktyvų gyvenimo būdą ir kryptingą tikslų siekimą įteikta Danutės ir Petro Baltrušaičių šeimai, gyvenančiai Acokavų kaime. Keturis vaikus užauginę tėvai džiaugiasi, kad visi vaikai įgijo specialybes. Trys iš jų – aukštąjį išsimokslinimą: Rima baigė Aleksandro Stulginskio universitetą, Kristina – Šiaulių universitetą, Renata – Šiaulių kolegiją, Linas – Šiaulių profesinio rengimo centrą. Danutė ir Petras Batrušaičiai ūkininkauja, tad per didžiuosius darbus vaikai skuba padėti tėvams ūkyje.

Patys apdovanotieji kuklinosi ir sakė, kad nėra išskirtiniai, o apdovanojimo nusipelnė nebent už vaikų auklėjimą. Turime keturis vaikus, tad greičiausiai už gerą auklėjimą mes esame pastebėti. Perduosime vaikams, kad gerai auklėtų vaikus, rūpintųsi šeimomis“, – sakė šeimos galva Petras Baltrušaitis.

Anot bendruomenės atstovų, ši šeima – labai draugiška, o visų šeimos narių tarpusavio santykiai gali būti pavyzdžiu visiems. Baltrušaičiai aktyviai dalyvauja bendruomenės renginiuose, rodo iniciatyvą ruošiantis, organizuojant ir pravedant visus bendruomenės renginius.

Daivos ir Juozo Janužų šeima

Padėka už sugebėjimą išklausyti ir išgirsti vienas kitą, pagarbą ir pasitikėjimą, už aktyvų

dalyvavimą visuomenės gyvenime įteikta Daivos ir Juozo Janužų šeimai iš Žeimių kaimo.

Šeima užaugino tris sūnus ir vieną dukrą. Mažoji Judita mokosi Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinėje mokykloje, sūnus Mantas baigė Lietuvos sporto universitetą, Juozas mokosi Šiaulių universitete, o Deividas baigė Kauno kolegijos turizmo ir viešbučių administravimo specialybę.

Juozas pasižymi muzikalumu: dainuoja „Saulės“ chore, groja ir dainuoja Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos kapeloje, su kuria dalyvavo pramoginėje TV laidoje „Duokim garo“. Judita nenusileidžia broliui – aktyviai dalyvauja mokyklos popamokinėje veikloje: šoka folklorinius, šiuolaikinius šokius, sportuoja, lanko Radviliškio vaikų muzikos mokyklą, dalyvauja mokyklų įvairių dalykų olimpiadose, konkursuose, projektuose ir laimi prizines vietas.

Šią šeimą nuspręsta pagerbti, nes tėvai pasižymi ypatingu gebėjimu išgirsti, suvokti vaikų norus ir gebėjimus, tinkamu laiku jiems pritarti, paskatinti, sudaryti tinkamas sąlygas jiems ugdytis, o šeimoje vyrauja supratingumo, pagarbos ir pasitikėjimo jausmas.

Algirdo ir Violetos Levickų šeima

Apdovanojimas už supratimą ir pagarbą, pagalbą vienas kitam, aktyvų gyvenimo būdą ir kryptingą tikslų siekimą įteiktas Violetos ir Algirdo Levickų šeimai, gyvenančiai Dirvonų kaime.

Ši šeima – labai draugiška, padeda ir palaiko vienas kitą. Violeta, augindama vaikus ir dirbdama, baigė Šiaulių universiteto bakalauro studijas, šiuo metu siekia magistro laipsnio Vilniaus edukologijos universitete, dirba Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinėje mokykloje mokytoja. Ji dainuoja Šiaulėnų kultūros namų moterų ansamblyje, dalyvauja Radviliškio miesto kultūros centro mėgėjiško teatro veikloje.

Dukros seka mamos pavyzdžiu – Kamilė dar mokosi ir Radviliškio muzikos mokyklos smuiko klasėje, dainuoja muzikos mokyklos chore. Justė – Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos šokėja. Šeimos narius sieja meilė, supratimas, pagarba, pagalba vienas kitam. Algirdo ir Violetos Levickų šeimos aktyvumas, gyvenimo būdas, kryptingas tikslo siekimas, tų savybių ugdymas ir vaikuose, gali būti pavyzdžiu daugeliui šeimų.

Linos ir Algimanto Šniolių šeima

Už supratingumą, darną ir pagarbą, aktyvų gyvenimo būdą ir kryptingą tikslų siekimą apdovanota Linos ir Algimanto Šniolių šeima iš Šiaulėnų miestelio.

Du sūnus Gvidą ir Džiugą, kurie mokosi Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinėje mokykloje, auginantys tėvai „Radviliškio naujienoms“ sakė nesitikėję sulaukti tokio Radviliškio rajono valdžios dėmesio. „Kaip ir daugelis lietuvių, esame darbštūs, užsiimame saviveikla. Apdovanojimas šiek tiek nustebino, nes yra daug tokių aktyvių ir veiklių šeimų. Tačiau džiaugiamės, kad mus pastebėjo“, – po apdovanojimo sakė Lina Šniolienė.

Ji – Šiaulėniškių bendruomenės valdybos narė, dainuoja Šiaulėnų kultūros namų moterų ir estradiniame ansambliuose. Sūnus Gvidas labai gerai mokosi, aktyviai dalyvauja įvairiose rajoninėse olimpiadose ir konkursuose, aktyviai dalyvauja mokyklos popamokinėje veikloje – groja Šiaulėnų kultūros namų estradiniame ansamblyje ir sportuoja. Jam nenusileidžia broils Džiugas – kuris taip pat yra puikus mokinys, aktyviai dalyvauja klasės ir mokyklos popamokinėje veikloje – sportuoja, dalyvauja konkursuose, renginiuose.

Visa šeima labai aktyviai dalyvauja planuojant, organizuojant, pravedant bendruomenės renginius, neabejingi Šiaulėnų miestelio problemoms, ieško būdų, kaip padėti. Anot bendruomenės atstovų, Šniolių šeimos tarpusavio santykiai pagrįsti pagarba, supratingumu, o tėvų žingeidumas ir noras tobulėti perduodamas vaikams.

Nijolės ir Remigijaus Peleckių šeima

Šventėje už tradicinės šeimos vertybių ir Lietuvos kultūros lobių puoselėjimą, už puikų pavyzdį kitoms šeimoms mero Padėkos raštas įteiktas Nijolės ir Remigijaus Peleckių šeimai, gyvenančiai Šeduvoje.

Penketą vaikų auginanti šeima kartu su dešimt šviesių šeimų iš visos Lietuvos, auginančių ne mažiau nei po penkis vaikus, dalyvavo tradicinėje nacionalinės televizijos akcijoje „Žvaigždės motinoms“.

Nijolės ir Remigijaus Peleckių šeimoje – ir studentas, ir dvyniai, dar į pirmą klasę neįkopę. Šeimos pomėgiai – folkloras ir kelionės po savo kraštą dviračiais. Tai darni daugiavaikė šeima, kurioje puoselėjamos pamatinės žmogiškosios vertybės, etnokultūra, kurioje vyrauja saugumo ir laimės, meilės ir atsakomybės, pasitikėjimo vienas kitu jausmas.

Jurgitos ir Vytauto Aleknų šeima

Už darną, pareigingumą ir aukštus sportinius pasiekimus bei Radviliškio rajono

savivaldybės vardo garsinimą Lietuvos rankų lenkimo čempionatuose mero padėka įteikta Jurgitos ir Vytauto Aleknų šeimai iš Rudžių kaimo.

Tris sūnus: Evaldą, Vytarą ir Virgilijų auginantys tėvai, anot Grinkiškio seniūnijos atstovų, daugkartiniai rankų lenkimo čempionatų prizininkai ne tik rajone. Nors tėtis yra neįgalus, tai sportine veikla užsiimti netrukdo. Puikių rezultatų pasiekė ir sūnus Evaldas, šiemet šalies jaunimo rankų lenkimo čempionate iškovojęs bronzos medalį.

Danutės ir Jono Šteimonų šeima

Kita padėka – už atjautą, supratingumą ir pasiaukojimą bei aktyvų dalyvavimą Tyrulių bendruomenės veikloje – įteika Danutės ir Jono Šteimonų šeimai, gyvenančiai Tyrulių miestelyje.

Dviejų sūnų susilaukę Danutė ir Jonas Šteimonai vieną iš jų jau išleido į gyvenimą, o kitu, nors ir suaugusiu, rūpinasi iki šiol. Priežastis – nepaprasta. Antrasis sūnus turi negalią, tad tėvai pasikeisdami juo uoliai su meile rūpinasi. Šią šeimą vienija ne tik pagarba ir meilė vienas kitam, bet ir bendras skausmas dėl sūnus. Nepaisant pečius slegiančių rūpesčių, tėvai spėja ir saviveikloje sudalyvauti, padėti pasiruošti bendruomenės renginiams.

Reginos ir Viktoro Griechovų šeima

Už sutarimą ir darną, archajiškos šeimos, giminės tęstinumo ir vienybės jausmo puoselėjimą pagerbta Reginos ir Viktoro Griechovų šeima, gyvenanti Puipių kaime.

Aštuonis vaikus užauginę Regina ir Viktoras jau turi ir septynis anūkus.

Vėriškių bendruomenės pirmininkė džiaugiasi, kad ši gausi šeima – tikras pavyzdys kitiems – niekuo nesiskundžia, nieko neprašo ir gyvena paprastą gyvenimą rodydami pavyzdį, kaip gali sutarti kelios kartos ir kelios šeimos, gyvenamos viename dideliame dviejų galų name.

 

Mero pavaduotojas Kazimieras Augulis pasakojo pats augęs didelėje šeimoje, todėl kaip niekas kitas žino, kokia reikšminga yra jos vienybė.

Stakvilevičių šeimos pasirodymas sulaukė itin audringų ovacijų ir prašymo sugrįžti į sceną.

Devyniasdešimtmetė Elena Skromanaitė, ant scenos pasirodžiusi su gausia šeima, savo šmaikštumu stebino susirinkusiuosius.

Apdovanotieji Danutė ir Petras Baltrušaičiai kuklinosi ir sakė, kad nėra išskirtiniai, o apdovanojimo nusipelnė nebent už vaikų auklėjimą.

Už supratingumą, darną ir pagarbą, aktyvų gyvenimo būdą ir kryptingą tikslų siekimą apdovanota Linos ir Algimanto Šniolių šeima iš Šiaulėnų miestelio.

Už preciziškai tikslų ir tinkamą pareigų atlikimą, nuolatinį dėmesį ir pagalbą žmogui rajono meras Darius Brazys apdovanojo Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėją Renatą Jokubaitienę.

Nuostabiu vokalu džiugino Marija Silickaja, daugeliui pažįstama iš televizorių ekranų.

Autorės nuotr.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

TAIP PAT SKAITYKITE